08.12.2016, DD Krupka

Historie a současnost

Budova dětského domova Na Hamrech

Provoz dětského domova byl zahájen 5.7.1949 se 39 chovanci a fungoval jako samostatný dětský domov pro předškolní děti. Děti přicházely různě v průběhu roku a některé se vrátily do rodiny.V r.1959 byl dětský domov na Hamrech sloučen s dětským domovem na Libušíně a vzniklo tím jedno zařízení, kdy hlavní budovou je objekt Libušín 151..V té době jsou zde  děti od 3 do 6 let, v současné době i starší, nevzdělavatelné děti, které čekají na umístění v domovech důchodců.Budova prošla po sloučení generální opravou a znovu zahájila provoz v září 1977. V budově Hamry byla stanovená  kapacita v té době 36 dětí rozdělených do tří oddělení.Do 31.října 1980, kdy je proveden poslední zápis v městské kronice, prošlo domovem 786 chlapců a dívek (Zdroj kronika města Krupka).

V roce 2004 prošel objekt Hamry rozsáhlou rekonstrukcí, aby splňoval podmínky zákona 109/2002 Sb.  Po rekonstrukci vznikly v budově 4 rodinné buňky s kapacitou 8 dětí na jednu bytovou jednotku, celkově může být v budově ubytováno pro 32 dětí. 

Budova dětského domova Libušín

 

Roku 1740 postavil saský šlechtic Camillo Parodi zámeček zvaný "Nový dům" obklopený francouzskou zahradou. Další majitel, polní maršál Heinrich Schmacker, budovu přestavěl a objekt dostal jméno Heinrichsruh (Heinrichovo zátiší). V 19. stol. zde byla restaurace. Od r. 1927 sloužila budova jako ozdravovna pro mládež. Po r.1945  byla budova pojmenována na návrh manželů Víchových na "Zátiší Dr.Budína"(lékař, který byl při povstání v Praze raněn a na následky poté zemřel).

Založení dětského domova  spadá do 1953, kdy rozhodnutím Krajského národního výboru v Ústí nad Labem byla bývalá Schichtova vila (???) v Krupce na Libušině, která do té doby sloužila jako výběrový mládežnický dům, přeměněna na dětský domov se zvýšenou výchovnou péčí. Ředitelem domova se stal Jiří Frolík, učitel I. - 5. ročníku. Situace v domově byla složitá. Trestní rejstřík a současné přečiny chovanců tehdejšího ústavu překonávaly všechna očekávání. Asi 80 chlapců tvořilo 3 bandy, které žily rázovitým způsobem stávaly se nebezpečím pro celé okolí.Ani tehdejší výchovný personál nebyl dosti dobře připraven na tak obtížnou práci. Stará budova s dřevěnou přístavbou neodpovídala podmínkám provozu domova. Vedení muselo zajistit přestavbu místností, výstavbu prádelny, zakrytí kotelny, vybudovat sklad uhlí a koksu, dílnu pro údržbáře, oplotit pozemek, vybavit kuchyň a další místnosti pro nejnutnější provoz domova.V roce 1959 došlo ke změně ve struktuře dětských domovů. Stav byl snížen na 60 chovanců a vznikly tři výchovné skupiny.Dne  19.12.1958 byla požárem zničena nová podélná dřevěná přístavba a byla částečně poškozena i hlavní budova.  Velmi obtížně se prosazovala nová výstavba, zejména její nové uspořádání, které by odpovídalo rodinnému typu domovů.Přístavba byla ukončena v roce 1963 a jen zčásti odpovídá představám a požadavkům.Zařízením prošlo za dobu existence asi 500 dětí.Většina se zařadila do života, vyučila se, založili si rodiny, dobře se uplatňují ve svém povolání (Zdroj kronika města Krupka).

V letech 2005-2006, o rok později než Na hamrech, proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu. Byly, stejně tak, jako na Hamrech vybudovány 4 buňky rodinného typu s celkovou kapacitou pro 32 dětí.

Fotogalerie

Rekonstrukce Libušín

Libušín historie

Hamry historie

Hamry - současnost