22.02.2021, DD Krupka

Informace

Informace pro bývalé klienty

V zařízení jsou archivovány „ domovské knihy „ umístěných dětí. První záznam o umístění dítěte pochází z 5.7.1949. Od tohoto data do konce roku 1953 jsou záznamy o dětech vedeny velmi pečlivě s údaji o rodičích i jiných příbuzných a je uveden i důvod umístění dítěte v zařízení.

Od roku 1953 do roku 1975 jsou záznamy vedeny méně důkladně, ale i z nich je patrné jméno, datum narození  i datum umístění dítěte do zařízení. Od roku 1975 do roku 1994 jsou knihy opět vedeny pečlivěji. Od roku 1994 jsou veškeré záznamy vedeny elektronicky.

Máme archivovány také alba s fotografiemi dětí – od roku umístění 1970 do současnost i zaměstnanců v období 1980 - 1991. 

Jsme schopni zájemcům pátrajícím ve své minulosti zodpovědět, zda byli u nás umístěni a další některé podrobnosti v knihách zachycené.

Výroční zprávy

Rozpočet

Zřizovatel 

do 30.06.2001 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
od 01.07.2001 -  Ústecký kraj http://www.kr-ustecky.cz/
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Mgr. Bc. Lukáš Jedlička

adresa sídla: Nádražní 229, 417 41 Krupka

telefonní číslo: +420 608 048 013

e-mail: poverenec@ezechiel.cz