05.01.2024, DD Krupka

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY Dětského domova a Školní jídelny, Krupka


Další články

V

Veřejné zakázky

Úřední deska

Všechny veřejné zakázky dětského domova s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele –https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001428