21.12.2023, DD Krupka

Střednědobý výhled rozpočtu


Další články

K
V

Veřejné zakázky

Úřední deska

Všechny veřejné zakázky dětského domova s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele –https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001428