23.04.2024, DD Krupka

Personální obsazení

Ředitel: Mgr. Radovan Konečný
Statutární zástupce: Bc. Barbora Kasajová
Hospodářka / sociální pracovnice: ing.Taťána Křížková
Vedoucí ŠJ: Michaela Petráčková
Mzdová účetní / účetní: Martina Malečková

Objekt Hamry

8  vychovatelů rodinných buněk ( kteří v nepřímé výchovné práci nakupují s dětmi oblečení, pomůcky do školy, navštěvují odborné lékaře a zajišťují spolupráci s PPP, SVP a školami dětí.

1 RB    Martina Krpešová,Tomáš Šorf
2 RB    Zuzana Jansová, Karolína Telíšková
3 RB    Jana Krejčová,Mgr. Monika Roubalová
4 RB    Renata Drážďanská, Marie Plichtová

Střídající vychovatel (zastupuje v plné míře chybějící kmenové vychovatele)
Eva Hrdá

Pracovníci sociální péče ( pracují pouze na noční směny, zajišťují čisté ošacení a obuv dětí, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
1 RB    Tereza Kašová, Iveta Bažantová
2 RB    Helena Jungmanová
3 RB    Jana Doubková, Věra Válová
4 RB    Dana Ciganiková

Pracovník sociální péče ( pracují  na ranní směny, zastupuje noční vychovatele, zajišťuje akutní lékařskou péči, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
Lenka Stripačuková

Provozní zaměstnanci

3 kuchařky

Tamara Andělová, Petra Johánková, Martina Knoblochová

2 uklízečky
Helena Dostálová
Marie Levová

1 údržbář ( zároveň zahradník)
Václav Krajník

Objekt Libušín


8  vychovatelů rodinných buněk ( kteří v nepřímé výchovné práci nakupují s dětmi oblečení, pomůcky do školy, navštěvují odborné lékaře a zajišťují spolupráci s PPP, SVP a školami dětí.

5 RB    Bc. Radek Bartoň, Adéla Králová
6 RB    Mgr. Ondřej Tancoš, Iveta Pelikánová
7 RB    Mgr. Jaroslav Křížek, Romana Šífová
8 RB    Lydie Vojtěchovská, Roman Reidl

Střídající vychovatel (zastupuje v plné míře chybějící kmenové vychovatele )
Bc. Helena Rybolová

Pracovníci sociální péče ( pracují pouze na noční směny, zajišťují čisté ošacení a obuv dětí, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
5 RB    Jana Petříčková
6 RB    Stanislava Hlubučková
7 RB    Naděžda Kittlová
8 RB    Eva Málková

Pracovník sociální péče ( pracují  na ranní směny, zastupuje noční vychovatele, zajišťuje akutní lékařskou péči, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
Hana Handlířová- Eberlová

Provozní zaměstnanci

Kuchařky
Michaela Petráčková - vedoucí úseku stravování
Taisiia Nazarenko

Uklízečka
Valerie Ferencová 

Údržbář ( zároveň zahradník a řidič)
Jaroslav Ponec

Poptávka - volné pracovní místo vychovatele

Odborné kvalifikační požadavky dle zákona o pedagogických pracovnících a podmínky pro výkon práce v zařízení s nařízenou ústavní výchovou (psychologický posudek, výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob, zdravotní průkaz apod.). Pracovní úvazek 27 hodin přímé výchovné práce za týden, případně dle změny zákonů, rozvržení služeb podle 14 denního harmonogramu služeb v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Pracovní poměr na dobu určitou lze prodloužit dle ZP.