24.05.2018, DD Krupka

Personální obsazení

Ředitel: Mgr. Radovan Konečný
Statutární zástupce: Mgr. Růžena Hoffmannová
Hospodářka / sociální pracovnice: ing.Taťána Křížková
Vedoucí ŠJ: Jana Podzimková dis.
Mzdová účetní / účetní: Alena Kandlová

Objekt Hamry

8  vychovatelů rodinných buněk ( kteří v nepřímé výchovné práci nakupují s dětmi oblečení, pomůcky do školy, navštěvují odborné lékaře a zajišťují spolupráci s PPP, SVP a školami dětí.

1 RB    Bc. Jana Peklová, Tereza Kovaříková,dis.
2 RB    Mgr. Josef Krpeš, Zuzana Jansová
3 RB    Mgr. Monika Malá, Jana Krejčová
4 RB    Barbora Bohatová, Bc. Jitka Štainerová

Střídající vychovatel (zastupuje v plné míře chybějící kmenové vychovatele)
 Eva Krupičková

Pracovníci sociální péče ( pracují pouze na noční směny, zajišťují čisté ošacení a obuv dětí, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
1 RB    Inka Jalovecká
2 RB    Helena Jungmanová
3 RB    Bohuslava Babková
4 RB    Martina Krpešová

Pracovník sociální péče ( pracují  na ranní směny, zastupuje noční vychovatele, zajišťuje akutní lékařskou péči, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
Vendula Zemanová

Provozní zaměstnanci

2 kuchařky
Helena Kaltounková
Stanislava Tomanová

2 uklízečky
Helena Dostálová
Marie Levová

1 údržbář ( zároveň zahradník)
Petr Kraus

Objekt Libušín


8  vychovatelů rodinných buněk ( kteří v nepřímé výchovné práci nakupují s dětmi oblečení, pomůcky do školy, navštěvují odborné lékaře a zajišťují spolupráci s PPP, SVP a školami dětí.

5 RB    Bc. Barbora Kasajová, Radek Bartoň
6 RB    Bc. Helena Rybolová, Vladan Sršeň
7 RB    Bc. Petra Pokošová, Mgr. Jaroslav Křížek
8 RB    Lydie Vojtěchovská, Mgr. Barbora Pelesná

Střídající vychovatel (zastupuje v plné míře chybějící kmenové vychovatele )
Iveta Pelikánová

Pracovníci sociální péče ( pracují pouze na noční směny, zajišťují čisté ošacení a obuv dětí, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
5 RB    Jana Petříčková
6 RB    Stanislava Hlubučková
7 RB    Věra Veselá
8 RB    Eva Málková

Pracovník sociální péče ( pracují  na ranní směny, zastupuje noční vychovatele, zajišťuje akutní lékařskou péči, dohlížejí na podávání léků, dodržování hygienických návyků)
Hana Handlířová

Provozní zaměstnanci

Kuchařky a 1 pomocná kuchařka
Zdena Schreiberová
Jaroslava Kelichová
Tamara Andělová (pomocná, případně plnohodnotně zastupující kuchařka)

Uklízečka
Valerie Ferencová 

Údržbář ( zároveň zahradník a řidič)
Petr Stehlík